KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

​​

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Şirketimiz ARTI BİLGİSAYARSATIŞ VE EĞİTİMHİZM.İNŞ. MAK. SAN. A.Ş.müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbuRıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin ARTI BİLGİSAYARSATIŞ VE EĞİTİMHİZM.İNŞ. MAK. SAN. A.Ş.tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kişisel Verileriniz; ad, soyad, doğum yeri, yılı, TC kimlik numarası, uyruk, eğitim durumu, mezun olduğu okullar, ev, iş ve cep telefonları, e-posta, ev adresi, diploma, imza, kimlik fotokopisi.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; hizmet, hizmet sonrası destek gibi süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi, hizmet sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmete bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi maksadıyla telefon iletişimi, SMS veya Whatsapp mesajı ve e-posta mesajı gönderilmesi, ALICI tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait datanın kontrolü, analizi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerin, 6698 s. Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak Şahsıma ait yukarıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu ve yetkilendireceği veri işleyen tarafından ve otomatik yolla kaydedilecek ve işlenecek, ayrıca ticari faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile yukarıda belirtilmiş sınırlar çerçevesinde paylaşılmasına, kişisel verilerin, veri sorumlusu ve yetkilendireceği veri işleyen tarafından işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

ONAYLIYORUM (Bu kısım onaylanmaz ise bir sonraki aşamaya geçemez.)

ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. tarafından, şahsına, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, Pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının telefon, SMS, Whatsapp mesajı yoluyla sunulmasına yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

ONAYLIYORUM

ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. tarafından, şahsına, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, Pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının e-posta yoluyla sunulmasına yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

ONAYLIYORUM

ALICI’ya veya sözleşme ortaklarına geçmişte vermiş olduğu, bu sözleşme ile ilettiği ve sair yöntemlerle ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerinin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla ve tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek ticari olarak kullanılmak üzere toplanmasına yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

ONAYLIYORUM

ALICI’ya veya sözleşme ortaklarına geçmişte vermiş olduğu, bu sözleşme ile ilettiği ve sair yöntemlerle ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerinin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla ve tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek ticari olarak kullanılmak üzere işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

ONAYLIYORUM

ALICI’nın tüm kişisel verileri diğer sözleşme ortakları ve finans kuruluşları/bankalar ve diğer Alıcılar ile paylaşmasını ve ayrıca kişisel bilgilerinin ALICI ve/veya sözleşme ortaklarının hizmet İhracatçılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb.) bu firmalar tarafından verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılmasına yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

ONAYLIYORUM

Tarafımızla paylaştığınız ve veri sorumlusu sıfatıyla ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. olarak işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Aydınlatma metninde açıklanan esaslar çerçevesinde, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

ONAYLIYORUM

“Şahsıma ait yukarıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu ve yetkilendireceği veri işleyen tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.”

ONAYLIYORUM

Bu metnin internet aracılığıyla ya da web sitemiz üzerindeki onay butonunun tıklanmasıyla birlikte Kişisel Verilerinizin İşlenmesine rıza göstermiş sayılacaksınız.

SATICI, dilediği zaman ve hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapacağı yazılı bildirimle, 6698 s. Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi dışında kalan hususlarda ticari elektronik ileti, sms, internet, e-mail, mektup ve telefonla kendisiyle temasa geçilmesini ve gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahiptir.

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Not: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu, taraflar arasında akdedilen mesafeli satış sözleşmesinin eki niteliğindedir.