Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Şirketimiz ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Açık Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin ARTI BİLGİSAYARSATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Müşterilerin kişisel verileri ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. 

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlarda ARTI BİLGİSAYAR SATIŞ VE EĞİTİM HİZM. İNŞ. MAK. SAN. A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Aşağıdaki amaçlarla işlenen “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem”, “Pazarlama Bilgileri”, “Lokasyon Bilgisi” ve “İşlem Güvenliği Bilgisi” başlıklı kişisel verilere ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz


Web sitesi üyeliği kapsamında müşterilerimizi tanımak,

Üyelerimize daha iyi, faydalı ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sağlayabilmek,

Mevcut ürün ve hizmetlerin performansını ölçmek ve geliştirebilmek,

Veri analizi (Örneğin; kümeleme, segmentasyon, analitik modelleme, profilleme, istatistiksel çalışma/hesaplamalar, trend analizi, işbirlikleri çerçevesinde kredi skorlama, yeni ürün/hizmet geliştirme analizleri, pazarlama ve satış strateji belirleme fizibiliteleri gibi), anket ve araştırmalar yapabilmek,

Veri analiz süreçlerinin denetimini sağlamak,

Üye’lerimize genel veya kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi, promosyon, tanıtım, kampanya, avantaj, reklam, aktivite, yarışma, etkinlik, alt programlar hazırlayabilmek

Artı Bilgisayar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizi anlatabilmek için reklam ve pazarlama faaliyetleri yapabilmek,

Üye’lerimize genel ve kişiye özel içerikli; internet siteleri, sosyal medya platformları veya diğer 3. parti ortamlarında Artı Bilgisayar, tedarikçi ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (mobil uygulama ve internet sitelerindeki bildirimler “push notification”, pop-up gösterimi, üyeye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam vs.) yapmak,

Üye’nin cep telefonu ve/veya e-posta bilgilerinin eşleştirilmesi yolu ile sosyal medya platformlarında (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Adform) reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,

Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, etkinlik, çekiliş, pazar araştırması anketleri, diğer 3. Kişilere ait reklam, pazarlama/iletişim, anket, araştırma ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları, bilgilendirmelerine ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), mobil uygulama, anlık bildirim, e-posta, otomatik makinelerden arama, telefonla arama, bluetooth, beacon kablosuz ağlar, sosyal medya platformları vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti ve diğer iletilerle ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, web sitesine ilişkin yeni özelliklere ve değişikliklere ilişkin bilgilendirme ve duyuru yapmak,

Üye’nin katılım tercihini iletmesi halinde dahil olup fayda elde edebileceği ön koşullu kampanya ve programlara katılımını sağlamak, dönemsel olarak müşteri memnuniyeti kapsamında bu işlemi Üye’mizi yormadan otomatik olarak yapmak ve Üye’mize bilgisini vermek,

Üye’nin mobil cihazında lokasyon paylaşımının açık olması halinde Üye’ye en yakın ve uygun teklifleri oluşturmak ve iletmek,

Üye’nin mobil cihazında mobil bildirim özelliğinin açık olması halinde Üye’ye mobil bildirimler gönderebilmek,

Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, 

Troyestore.com; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 
Yukarıda açıklanan amaçlarla “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem”, “Pazarlama Bilgileri”, “Lokasyon Bilgisi” ve “İşlem Güvenliği Bilgisi” başlıklı kişisel verilerimin işlenmesine  açık rıza veriyorum.