Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

TROY E-STORE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR: 
TROY E-Store
Şirket Unvanı: Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makina Sanayi Anonim Şirketi
Adresi: Hamidiye Mah. Cendere Cad. T3 blok No:103/2 Porta Vadi Kağıthane İstanbul
Mersis Numarası: 0085002574100013
Telefon Numarası: 02122327204
Faks Numarası: 02122401219 
E-Posta Adresi: info@troyestore.com
Çağrı Merkezi: 0850 532 1992 
 
Üye
Adı Soyadı / unvanı : --
Telefon : --
E-posta: --
Doğum Tarihi: --
İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta Troy E-store ile diğer tarafta Troy E-Store tarafından belirlenen çerçeve kapsamında çeşitli ürünlerin, hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu www.troyestore.com internet sitesi ile mobil uygulama da dahil çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan dijital ortamlarda (bundan böyle "SİTE" olarak anılacaktır) üye olmak amacıyla Troy E-Store üyelik formunu eksiksiz dolduran ve bizzat işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul eden ve Troy E-Store tarafından üyeliği onaylanan gerçek veya tüzel kişi üye kullanıcı (bundan sonra "ÜYE" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde düzenlenmiştir. 

MADDE 2- KONU:
Sözleşme, SİTE ve SİTE vasıtasıyla sunulan ürün ve/veya hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılmasına ilişkin koşulların ve ÜYE ile Troy E-Store’un bu bağlamda hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

MADDE 3- TANIMLAR:
İşbu Sözleşme’de aşağıdaki sözcükler ve ifadeler karşılarındaki anlamları taşıyacaktır: 
Kullanıcı: SİTE’yi alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.  
Link: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
İçerik: SİTE'de ve/veya herhangi bir internet sitesinde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.  
Kişisel Veri: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, ve benzeri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü verilerdir.

MADDE 4- ÜYELİK ŞARTLARI 
4.1.  “Üye”lik statüsünün kazanılması için ÜYE olmak isteyen Kullanıcı tarafından sipariş verilmesi (ÜYE olarak sipariş verme seçeneğini seçerek) veya sipariş verilmeksizin SİTE’de yer alan üyelik başvuru formunda talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve bu Sözleşme’nin dijital ortamda okunup onaylanmasından sonra Troy E-Store’a değerlendirilmek üzere iletilmesi gerekmektedir. Troy E-Store tarafından başvuru değerlendirilip uygun görülmesi durumunda üyelik onaylanacaktır. Troy E-Store tarafından iletilecek onay bildiriminin ÜYE’ye ulaşması ile işbu Sözleşme kurulmuş olacak, “Üye”lik statüsü başlayacak ve ÜYE işbu Sözleşme ve SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşacaktır. 
4.2. ÜYE olmak isteyen Kullanıcı’nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen tüzel kişiler tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili 18 yaşını doldurmuş yetkilisi tarafınca SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcı’lar için ise tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvuruların veya Troy E-Store tarafından geçici veya sürekli olarak üyelikten çıkartılan kişiler tarafından yapılan başvuruların tespit edilmesi halinde üyelik derhal iptal edilecektir. 
4.3. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup, ÜYE kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 
4.4. Üyelik başvurularının kabulü Troy E-Store’un kendi takdirindedir. Troy E-Store herhangi bir sebep göstermeksizin başvuruları reddetme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Troy E-Store üyeliği onaylanan bir ÜYE'nin Troy E-Store’un uygunluk gerekliliklerini karşılamaması veya sonradan kaybetmesi durumunda üyeliğini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu durumda ÜYE’nin bu hususa ilişkin olarak herhangi bir itirazda ve talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır. 
4.5. Troy E-Store, üyelik süresince SİTE kullanımı, ürün ve/veya hizmetten faydalanma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya sair sebeplerle ÜYE’den ilave bilgiler talep etme hakkını saklı tutar. 
4.6. ÜYE, güncel elektronik posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde ÜYE'ye iletilmeyen hiçbir husustan Troy E-Store sorumlu tutulmayacaktır. 
4.7. ÜYE, üyelik başvurusu veya sipariş sırasında veya sonrasında sahte kimlik bilgileri kullanması, yanlış bilgi vermesi, kendisinin bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik tespit etmesi veya değişiklik meydana gelmesi halinde güncellememesi veya Troy E-Store’un Sözleşme’yi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamaması nedenleriyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. 
4.8. Troy E-Store, Madde 4.7.’de düzenlenen durumun tespit edilmesi halinde ÜYE’nin üyeliğini, sipariş dahil tüm işlemlerini derhal iptal etme ve SİTE erişimini engelleme ve bu ihlal neticesinde maruz kalacağı zararı ÜYE’ye rücu etme hakkını saklı tutar.  

MADDE 5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1.  ÜYE, üyelik için başvurmak suretiyle, bu Sözleşme ve Sözleşme’de atıfta bulunulan metinleri, SİTE’de bulunan açıklamaları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
5.2. ÜYE, üyelik başvurusu ve üyelik süresince yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket etmeyi, bu Sözleşme’de ve Sözleşme’de atıfta bulunulan metinlerde yer alan hüküm ve kurallara uymayı, sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı davranış sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir.
5.3. ÜYE, Troy E-Store üyeliğine giriş yapmak üzere kendisi tarafından belirlenen şifreyi başka kişilere ya da kuruluşlara veremez ve ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu maddenin ihlali neticesinde doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Troy E-Store’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Troy E-Store’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
5.4. ÜYE, ÜYE adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumlu olup, üyeliğin sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan bizzat sorumlu olmaya devam edecektir. 
5.5. ÜYE, SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi ve başkalarına ait olan Kişisel Veriler’i kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır. 
5.6. ÜYE, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı şekilde veya bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. 
5.7. ÜYE, SİTE’ye zarar verecek herhangi bir yazılım veya materyal bulundurmamayı, paylaşmamayı, bu sebeplerden dolayı herhangi bir tazminat talebi, cezai yaptırım veya zarar doğması halinde tüm zarardan, hukuki ve cezai sorumluluklardan kendisinin münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
5.8. ÜYE tarafından SİTE üzerinden beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’nin kendi kişisel görüşüdür ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Troy E-Store ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Troy E-Store’un ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
5.9. ÜYE, SİTE üzerinden gerçekleştirdiği uygunsuz davranış nedeniyle herhangi bir zarar veya tazminat talebinden münhasıran sorumludur. Bu bağlamda hak iddia eden kişilerin başvuracağı herhangi bir hukuki süreçte Troy E-Store’un herhangi bir etkisi veya yükümlülüğü bulunmamaktadır ve hiçbir koşulda taraf değildir.
5.10. ÜYE, Troy E-Store’un sağladığı ortamları kullanmak için yeterli elektronik donanıma sahip olduğundan kendi emin olmalıdır. Donanımsal yetersizlikten kaynaklanan sorunlardan Troy E-Store sorumlu değildir. 
5.11. Troy E-Store’un bağlantılı Link’lerde yer alan İçerik’lere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
5.12. SİTE üzerinden gerçekleştirilecek her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, katılım koşulları uyarınca ilgili çekilişe / kampanyaya başvuran ve bu kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan ÜYE’ler, ilgili kullanım koşullarını okuduklarını ve peşinen onayladıklarını ve bu bağlamda herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, Kişisel Veriler’in korunması ilişkin mevzuat düzenlemeleri hükümleri saklıdır. 
5.13.  ÜYE, SİTE’nin belli alanlarında ÜYE’lere tanınan yorum/değerlendirme yapma imkanlarını kullanması halinde, ilgili sayfalarda yayınladığı, bulunduracağı ve/veya sisteme yüklediği/yükleyeceği bilgilerin, mesajların ve benzeri paylaşımların tamamının veya bir bölümünün aleni hale geleceğini bildiğini ve bu kapsamda  bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması durumunda, söz konusu üçüncü kişilere karşı hakları saklı olmak üzere, üçüncü kişilerin ÜYE’nin aleni hale getirdiği bilgileri işlemesi bakımından Troy E-Store’a karşı hiçbir hakkı olmadığını ve herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE YURTDIŞINA AKTARILMASI
İşleme: Üye’ye ait kişisel veriler, işbu sözleşmenin onaylanması, SİTE’nin kullanımı sırasında doldurulan anketler veya onaylanan mesafeli satış sözleşmeleri için müşterinin kendi doldurduğu veriler ışığında, SİTE’de ilan edilen KVKK Aydınlatma Metni, Çerez Politikası, Gizlilik Politikası ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde atıfta bulunan metinlerde yer alan amaçlarla işlenmektedir.
Yurtdışına Aktarım: Troy E-Store, SAP’nin CRM modülü Emarsys ile ilerletilmektedir. Emarsys ve SAP sunucuları yurt dışında olduğundan Üye’nin açık rızası ile Üye’nin “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem Bilgisi, “Pazarlama Bilgileri”, “Lokasyon Bilgisi”, “İşlem Güvenliği Bilgisi” ve “Hukuki İşlem Bilgisi” başlıklı kişisel verileri yurtdışında ilgili SAP ve Emarsys sunucusuna aktarılmaktadır. Bu nedenle Troy E-Store’a üye olunabilmesi için Üye’nin bu kişisel verilerinin yurtdışındaki ilgili SAP ve Emarsys sunucusuna aktarılması konusunda açık rızasının alınması 6698 sayılı Kanun uyarınca zorunludur. Üye, işbu sözleşmeyi onaylamakla bu maddede bahsedilen kişisel verilerinin bu maddede bahsedilen amaçlarla sınırlı olmak üzere yurtdışında ilgili SAP ve Emarsys sunucusuna aktarılması konusunda açık rızasını verdiğini kabul ve eder.

MADDE 7- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 
7.1. Troy E-Store, SİTE ve SİTE içeriğinde yer alan bütün marka, alan adı, logo, kodlar, yazılım ve programlar dahil her türlü materyaller, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu, satış sistemi, modeli ve iş metodu ve modeli dahil sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin materyallere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. ÜYE, yukarıda sayılanları, kısacası SİTE içeriğinin tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Troy E-Store veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri kısmen ya da tamamen kopyalayamaz, kaydedemez, değiştiremez, yayamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, kiralayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez veya başka bir sitede teşhir edemez, pazarlayamaz, işleyemez, dağıtamaz, online veya başka şekilde üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Yukarıda sayılanların aksi, bu Sözleşme’de veya ilgili kullanım koşullarında belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla Troy Estore’un yazılı izni alınmadan kullanılamaz. 
7.2. ÜYE, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı davranarak Troy E-Store veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin Troy E-Store tarafından tek taraflı olarak derhal feshedilebileceğini, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun ÜYE’ye ait olacağını, Troy E-Store’un veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi her türlü zararı ve Troy E-Store’un üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 8- FESİH
8.1. Troy E-Store, ÜYE’nin yürürlükteki mevzuat, Sözleşme veya atıfta bulunulan diğer metinlerdeki herhangi bir hükme aykırı davranması halinde Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda ÜYE Troy E-Store’un her türlü zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talepte derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
8.2. Troy E-Store ayrıca her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bilgi verme yükümlülüğü bulunmaksızın üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama veya üyeliğe son verme hakkına sahiptir.  
8.3. Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesi, fesih veya iptal edilmesi durumunda ÜYE’nin, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden Troy E-Store ve diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumluluğu devam edecektir. 

MADDE 9- SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Troy E-Store gerek SİTE gerekse kullandığı yazılımlar, programlar, uygulamalar, diğer dijital sistemlerini titizlikle denetlemekte ve güvenlik tedbirleri almaktadır. Ancak tüm tedbirlere rağmen ÜYE cihazlarında bulunabilecek, teknik aksaklıklar veya kötü niyetli müdahaleler ve benzeri durumlar sonucunda veri kayıpları, eksiklikler, kesintiler ve/veya zararlar meydana gelebilmektedir.  Troy E-Store, verdiği hizmetler çerçevesinde ÜYE’nin SİTE'ye erişmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilere ve diğer verilere, yazılımlara, programlara, uygulamalara gibi her türlü araca erişimi, kullanımı, bilgi/belge/dosya yüklenmesi/indirilmesi gibi her türlü işlem sebebiyle Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasından ve bunlar ya da bu mahiyette başka herhangi bir sebeple doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Aynı şekilde Troy E-Store bu işlemler esnasında herhangi bir kötü niyetli yazılım (virüs, spyware, malware, worm, cookie vb) veya kötü niyetli dış müdahale nedeniyle gerek ÜYE gerekse üçüncü kişilerde meydana gelecek zararlardan sorumlu değildir.  

MADDE 10- MÜCBİR SEBEPLER 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Troy E-Store işbu Sözleşme’yi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Troy E-Store açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Troy E-Store’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.  

MADDE 11- DİĞER HÜKÜMLER
11.1. Sözleşme Değişiklikleri: İşbu Sözleşme, www.troyestore.com adresinden ve oluşturulduğunda mobil uygulamadan erişilebilir olup, Troy E-Store bu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşme'nin değiştirilen hüküm ve koşullarının SİTE’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği ve ÜYE’yi bağlayacağı, ÜYE tarafından peşinen kabul edilmiştir. ÜYE değişiklikleri bilmediğini veya Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremez. 
11.2. Devir: Troy E-Store, bu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. ÜYE bu Sözleşme’yi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.  
11.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve ÜYE ile Troy E-Store arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. ÜYE’nin tüketici statüsünde bulunması ve söz konusu SİTE’nin kullanımı tüketici hukuku alanına dahil olması halinde; her yıl Aralık ayında ilgili Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırların miktarına göre mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvuruda bulunabilir. Bunun dışında kalan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
11.4. Tebligat: ÜYE’nin üyelik başvurusu esnasında bildirdiği elektronik posta adresi, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirimin yapılacağı adres olarak kabul edilir ve buraya yapılan bildiriler yasal tebligat etkisine sahiptir. Troy E-Store tarafınca ÜYE’nin üyelik sistemine kayıtlı elektronik posta adresine yapacağı her türlü bildirimin Troy E-Store tarafından yollanmasından itibaren 24 saat sonra ÜYE’ye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, elektronik posta adresindeki değişiklikleri yazılı olarak bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. ÜYE her türlü değişikliği info@troyestore.com adresine iletmelidir. Troy E-Store elektronik postasında yaptığı değişikliği derhal SİTE’de yayınlayacak olup, ÜYE bu değişikliği takip etmekten kendisi sorumludur.  
11.5. Kayıtların Geçerliliği ve Bağlayıcılığı: ÜYE, Sözleşme ve SİTE’nin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Troy E-Store’un defter, kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin HMK madde 193 anlamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
11.6. Geçersizlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve uygulanmasını etkilemez. 
11.7. Feragat: Troy E-Store’un Sözleşme’de düzenlenen hak ve yetkilerinden birisini derhal kullanmaması, bu hak ve yetkilerine halel getirmeyeceği gibi, bu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına da gelmez. 
11.8. Yürürlük ve Kabul: ÜYE, üyelik başvurusu işlemleri esnasında “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip onaylaması ile birlikte Sözleşme ve atıfta bulunulan metin hükümlerini okuduğunu, anladığını, koşularına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.